” MEDALYANG TINGKAPUTI”

Busal na ning pamagmuni king limputan a pipitik,
Sasaguia king pamisip niang edad kung masalpitik.
Anyang dekada SETENTA megumpisang gulis- gulis,
Karing diwa da ding watas titima nang sagmit- sagmit.
Pablasang king kakung uyat manalete’t mamalisbis,
Ing daya da detang Poetang mag tiririn itang sunis.

    ******************************************

Niang misapwak ya ing diwa king labuad ning kawatasan,
Ketang gulut ning damulag megumpisang menigtigan.
Nyang kalbitan ko ding lira king aplus na ning cundiman,
Tinerak la pati bulung linawiswis la ding kuayan.
Megyang-yang na pati biga tiniman ya ing sikluban,
Anti waring pasalubung ketang bayung manigaral.

   ***********************************************

Ketang balen kebaitan ko king malualas a CANDABA,
Mayakayan ing kabyayan malagu la ding dalaga.
Matikdi la ding lalaki nung lugud la alang angga,
Gabun de ding matenakan ding POETA’T POETISA.
Meging ARI NING CRISSOTAN ,at ARI NA NING PARNASU
Mibantug yang mibulalag ing lagyung JOSE GALLARDO.

  ****************************************************

Dakal na la ding POETANG queta babo pepainturu
Ding sinuyung meki pamuk at ing calmang e ra tantu.
Ing tauli dang panabilin karing anak a bayung tubu,
Gambulan de at sesaian ing amanung bucud ya mu.
Ding anak a bayung suli e la sana paitalabu ,
Paslagan de ing amanu ban mitau’t micalucu.

  **********************************************

Dakal la ding linto biasa makipalkas,maki-anti,
Miputungan nang corona at “MEDALYANG TINGKAPUTI.”
Nung ware sa king tupada ing ausan dang pintakasi,
Tinari dong e manlaban kurung la pa’t mataloti.
Ding Poeta na ning napun megimbal la at mepipi ,,
Meguing sukli ning dangalan pagbitquil ya balang bengi………..

DIWANG MALIAP NING CANDABA,.
BIEN C.YABUT
LA,Ca.7/10/16 pm 9pm.

This entry was posted in Poeta Bienvenido Yabut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *