-this page updated on 28oct2010
 

    * DATANG KU… 
 KING IKAPURI NANG INDUNG MARIA
© Neng Maria Teresa M. Evangelista

    * DATANG KU… 
 KING IKAPURI NANG INDUNG MARIA 
Neng Maria Teresa M. Evangelista

Ing Birjen a mitmung leguan at yumi,
Migbisita ya king pibale-bale mi,
Pesuluran keng sampagitang pakatungi,
At inuma ke malagu ng pisngi.
Indung Maria, ngakung mengadi,
Kapilanman keka e ku kinawani,
Manibat anyang anak kung malati,
Alang patnang keka ku makatakiki.

Pengari ku ing minulat da kaku…IKA!
Nyang meragul kung ganap a dalaga,
King labi ku miagkas pangaku keka,
Nung mibendisyunan ku mang asawa,
At mika suppling kami babaing kalupa ta,
King binyag tataga ku mabendita la,
Sala ning banal Espiritu ume yang tipa,
Deting anak mi, tuki la king lagyung Maria! 

Kaswerti ming bina ikeng miyasawa,
Pigkalaman na kami ning Dios mayupaya,
Babaing anak, sari king lagu at ganaka,
Anting banding mebaldug ibat Banua.
Tutu pin ing santul e mamungang mangga,
Dening kekaming aduang suppling Maria,
Kaswelu ming makakit…lugud da keka…
Potang pasuluran dakang sampagita.

Anya nyang ume dakang dalan kekami,
Ding Pastoral Krusada a kabaryu mi,
Matulang ngako king kakung sarili,
Malaus ko pu king tuknangan mi.
Itang tauling kabengian aldo Dominggu,
Mika ‘sharing’ kaybat ning pamagrosaryu,
Pinurian daka deng menyalitang tau,
Pati aku mipatalakad at mig-amanu.

Poesyang e ku apigilan, mibugnus,
King daya ku, king pusu ku… managlus,
Inumpisan ke king “Mate Ya Ing Tau…
King tauli nang siguk inawa mabugtu,
Ban king alikabuk muli kang pasibayu,
Kanita mu akit mababa kang tau,
Ing patag a gabun yamung kaulian mu.”
Dapot e mepupus karin ing poesya ku.
 

 Inagkas kung mitmung tiwala at yumu,
 King patag a gabun a kaulian tamu,
 Dakitan nakatamu malugud a Indu,
 Idala karin king bie Alang-Angga,
 Kambe ning Sagradu Pamilya,
 Kambe nang Indu tamung Maria!
 Mipatangis ku at biglang mesariwa,
 Nunu ku’t Indung medakit na Kaya!

 Mangiak ku, ngako, mepupus na!
 King bie ku mitda na ing pamamoesia,
 Ala ne ing Indung mumuna kung tala-basa,
 Milimpungatan na paninap kung mausta.
 Dapot king pamagbisita nang Indung Maria,
 Melaus bale mi darlan nang grasya,
 Ing paninap kung makilala ku man sana,
 Emu sa apu ning poeta…nune tune poetisa.

 Nunu’t Indu ku, salamat peparas yu banua,
 Ing taguimpan ku manibat malati kupa,
 Sunlag ne ing aldo, ing dulum milabas na,
 At mituglungan na kekayung ligaya!
 Kalam binie na kaku eku isinup o pagkait,
 Iagkas ku ngeni laman ning pusu ku’t isip,
 Ustung kailangan yukung midaun poesia,
 Datang ku…king ikapuri nang Indung Maria!

 (Malugud keng sinulat iti para king Indung Birjen Maria
 De Baranggay San Nicolas Primero, Sasmuan, Pampanga,
 Ing crusadang piyumpisan ku king pamangale poesia king publiku, 
 kambe ning kapasalamatan Keya at karing manga-
 sipag a talasuyu king: Liberato Iber Baltazar, Jesus Matitu, 
 Helen Matitu, Aurita Pinlac, Aida Sanchez, Maria Matitu, 
 Romeo Tungul, Naty Tungul, Cita Pena, Winnie Visda,
 Tessie Ocampo, Luisa Cruz, Remigio Lopez,W illie Layug,
 Jess Bamba, Greg Tamayo, Mike Lopez, Ester Cruz at ding aliwa 
 pa at king pamuntuk nang Among Marcelino Mandap)
  
 *Migale king radyu ning Indung Kapampangan, DWBL
 91.9FM Setiembri 11, 2010.

 http://maxpages.com/mtevangelista2