Monthly Archives: October 2021

Bunduk Mayon

Nung munta ka Sorsogon makasaken manibatan Menila, makapakodak ka keng dalan arapan ning Bunduk Mayon, antimo ing gewa ning makaletratu keng larawan. Alus apulung oras ing biyahe (migit-kumulang 500 kilometru) manibat keng Menila bayu me dasan ing Bunduk Mayon nung … Continue reading

Posted in Karen A'Richard | Leave a comment

Pamaglualu’t Pacalulu

Panalangin para king Capaldanan king Adleng Acrosticneng Among Cao

Posted in PL Fr. Ronnie Cao, Poeta Laureadu | Leave a comment

NANU YA ING KALUGURAN

Nanu ya ing kaluguran? Ing kaluguran a tuneKatuglung yang pangisnawa, kataid ne ning kekang bie,King ligaya at pagmalun iti keka yang karameAgyang datang pa ing bagyu e masira’yng pami-abe,Sopan naka king kabigwan, kasulu me king tagumpeMakanyan yang kaluguran nung tapat … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

Kagli

KagliLorung MalabitSilaba 12 Sesura 6/6Taladtad 4 Estropa 10Adle Kapusungan (satire)*Maging tutu wari, ing awsan dang kaglî?Mekeni kapatad, surian ta sagulî.Nung atin mituran, iyan e ku burî,pakalyan ku lamu, ring malungkut bilî.**I Sayung pengagli, re king burung mangga.anggiang pang mayli ne, … Continue reading

Posted in Komidya, PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureadu | Leave a comment

Misyung Sukat Gampanan

Panalangin para king Capaldanan king Adleng Acrosticneng Among Cao

Posted in PL Fr. Ronnie Cao, Poeta Laureadu | Leave a comment

King Aluntiang Marangle

Adle: Malikwatas Marakal naka ayaswe, aku ume pang tumalasKing aluntiang marangle, nung nukarin ka mandarasItang dikut pinyabungke, nya memanulu ka pawasKing banda ku mipalawe, kabang maglinis kang lawas. Likwan mu’ing kekang gagawan, telasan mu itang burakInyang kekang abatyawan, king pilapil … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

Ing Kakung Bangungut

ika’ing pantunan ku king karaldumanneng benging babagyu, ban mukung payunganmunye payul kaku neng e balu’ing gawankumaul at sabyan o Kate agyu mu yan.. eku akalingwan aldo na ning dulumminanging masikan, mengildap pon duldulmetuling ya’ing banwa, king kakung pagmalunanti mong kaladwa, … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

Mayap a Capagnasan

Panalangin para king Capaldanan king Adleng Acrosticneng Among Cao

Posted in PL Fr. Ronnie Cao, Poeta Laureadu | Leave a comment

Krisis

Mala-sonetoSilaba 12 Sesura 6/6Lorung Malabit*Malambat na la rin e mitatalangâ,king banggera karin na la magdatilâ,ing dulang e ra ne inapang bitasâ,ring pinggan a tebugan da ring kutyarâ. **Ing kuran maluat neng e miyuyulingan,e ne mitutumpak ketang pagkalangan.Anggiang mapilan nang aldo … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Poeta Laureado Amado Gigante

(Paldas A Parangal Kang Ka Doy)Lorung MalabitSilaba 12 Sesura 6/6Telatag 4 Estropa 8 *Ing malapupuring, Poeta LaureaduAmado Giganteng, tatangalan tamupauli ning salun, ginulut ne kanuban e ne magbalik, king karinang yatu. **Pauli na niti, mibalut, yang lugmâ,ing pusu ku kening, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment