Category Archives: Poetisa Maria Sinucuan

Talasulat at Poetisa ning Amanung Capampangan

Diklut a mialiwang alimbawang estropa

~Nung buri meng keka mostraIng pamanggogo aleyaBanten mo retang mitataPatamban me ketang kawa. ~Panakit na keng milaing pusâAgad neng tegal palung batutâOneng pangaras da ketang sapâKabud na la biglang mikalilwâ. ~Istung ing masakit ya ing kekang batalAgyang maranup ka e … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment

Aldo Aldo Biye

Ay, kanyaman muli keng bale ibat obraBalamu mebulus ku keng panga-sogaAgya sang masaya la ding kaupisinaAliwa ya mu rin ing muling painawa Lantang ku neng agad ing dase kung bangkuangKaras ning sisilim, bayu ke tudturanLinatnat ya salat manyaman pagkeranMarimla ya … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment

Kakaluluan mu Indu ku

Kakaluluan mu Indu ku, O Balen kung PilipinasA ketang makadua napun, keting Aslagan ikang IyasKetang napung ding anak mu, ika mu ing pakipalkasE na bala ing mate la nung yaslag ning kekang bukas Pilan la ding probinsiya mung manungkulan GobernadorDapot … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment

Ing Pangabait nang Hesus

Lucas 2:18-23 Anti ning pangabait naI Hesu Kristu kanitaKang inda nang Birhen MariaAt Joseng megi nang tataMitanguanang kasal sana. Bayu ra ikuang mikasalMebuktut ya i Mariang malKing upaya ning dinatalIspiritu Santung banalKadua ring Personang sakdal. I Joseng kayang katipanTau ya … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment

Ing Poetisa at Palsintan

Sinta eka manibughu kening kasuyu mung watasA karing kalakandiwa king panyulat makipalkasAt kening Amanung Sisuan pakipalto pakikatasMagkang ing Indung Amanu magape ya karing pantas Ding mepanako mung oras emo labis pagsalbatanAt ding pangakung dusuldit mangapaku maigit misanDetang mangaulagang bage dati … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment

Misteryung Sentimientu

Masakit rumubdub king lagyung misteryuBabala yang pait, lumbe’t dusang libuKasalpak ning lijim sukdulan mang yumuNung ding sentimientu sakbit no panginu. Misteriu yang lijim king gulis ning paladPamikakunu yang babalut king ulapBalang pamitagpung pipi waring buladDirikilan sana ding mi’akmang pangarap. Pane … Continue reading

Posted in Poetisa Maria Sinucuan | Leave a comment