Category Archives: PL Kate Lapuz

Poeta Laureadu ning Amanung Capampangan

Pigunaman taya

Ing NAPUN ala ne, Ing BUKAS datang ya pa, Ing atin tamu mitatagan ing NGENI , inya umpisan tane. Kutang: Napu king napun ing buri mu sanang balikan/kalingwan? Nanu king bukas ing kekang panagimpan? Nanu king ngeni ing buri mu … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

ING TUNE BIASA

Nanu ya’ing kabiasnan? pagparangalan ya? Ali ya kapatad!E ya paningaya , bustan mo reng tau, ilang keka sukadItang tune biasa, e matua sapuk at masias balingadngadKaring kabadbaran, lalaban yang patas, e pakli talakadDetang amanu na, pinu la’t masampat, e la … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

ORAS

December 29, 2015 at 3:32pm Tutung maulaga ing balang segunduDakal nang malyari ustung atrasaduKing pamikatagun sira ing aregluUstung e tinupad tutung makabatu Dapat tang isipan ding dintang king orasGiang dakal gagawan karelang inatrasBan kanita akwang kagad lang miparasE da buring … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

Pare-Pareu Mu…Mako Ta Ngan

Babaing MatunApril 19, 2013 …8:10am Itamu bulung tamu mu king metung tanamanE pareu pangatubu pareu pibatan Datang ing panaun a manabu ta king gabunInya kakaluguran eka rugu magmalun Mapalyaring ngeni mapali king kekang pwestuIsipan mung karing aliwa naman babagyu At … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

KAUTAK TALANGKA

Neng Babaing Matun 1/7/14 E mu karing plasdan, sapa, at taldawaMayakwa’t mayakit lalkas a talangkaAgyang keng mamala, lalto la’t sasapaMayling mangalawat, palbug ding aliwa. Itang amanuan ku adwa ya galameDapot neng kabyasnan kalawat taleteKeka neng kasiping dapot emu maleIkang papalbug … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

SUKULAN

Metung ku karetang dakal a migmaliing e ustung  dalan ing kakung pinili,Nya pibabatan ku ing dimla at paliKilub ning SUKULAN nung nu’ku mibili. Kening mitdang sala a kakung ke sadlakAtin pang parasan ing aldo kung bukas?Nung kaku mang sisyan ing … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

ING MAKASARILI

September 22, 2015 · Lambac, Philippines Ing taung makasarili aldo aldo yang manayisKaretang katubale na mumutus ya balang pildisAgad- agad mimumwa ya anting leon king kabangisUstung mekaramdam tutul babalasbasan nong palis Potang atin makaapag sukmaman na ngan ing ulamLitsun babi, … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

ING PAMIKALUGURAN

15 hrs · Lubao, Philippines Adle: MalikwatasSilaba: 24Cesura: 8/8/8Linya: 4Estropa: 15 Itang pamikaluguran,  pepalulut ning panaun, ketang aldo mengalabasKalaldo man at kauran, abe-abe mipangumun,  obat bigla nang metabasKaybat ngeni ketubasan,  kinatmu ya king pagmalun,  balang kabid babalasbasInyang mitas luluklukan,  migbayu na … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

AKU IKA

Ika wa ika Ikaing sablaking bie ku ikaing tulaaldo, bulan, batuinbabie pagasa neng malugma ikaing lugudat pastul kumanayid, tatalan karing gamatat magsantung king bunduk Alaya Ikaing pantasat watas Capampangana alang sawang gagambulking sabing menan mung keragulana malulumpawi na uli ring … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment

NANU YA ING KALUGURAN

Nanu ya ing kaluguran? Ing kaluguran a tuneKatuglung yang pangisnawa, kataid ne ning kekang bie,King ligaya at pagmalun iti keka yang karameAgyang datang pa ing bagyu e masira’yng pami-abe,Sopan naka king kabigwan, kasulu me king tagumpeMakanyan yang kaluguran nung tapat … Continue reading

Posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureadu | Leave a comment