Poetisa Florencia Ocampo-Mangune‘Tin yang Poetisa, ing baryu Arenas
Dating anac Sulbang, queti ya miparas
Lahi ding Ocampo, metung caring maslag
Mesungquit ya caring Mangune matalas

Ena man mesayang ing angkin ng anyu
Anac na tune la qng santing at lagu
Queraklan da’t dakal e man biru-biru
Adaguisut dala ning esposong pusu

At linabas la man bulung ning panaun
Panga-Poetisa, di’t man, e melaun
Nung queng entebladu dalpak me’t idatun
Daig nong sagupan ding Tigre at Leun

At bilang prueba, pakiramdaman yu
Panga-Poetisa na ampon panga-henyu
At caibat yeng dindam bie ye’ng palakpak yu
Uling e balana kimtan ing suerti yu