Author Archives: Herman Pablo

“NU KU MAN MIPARAS”

Ligligan Pamigale Kauatasan 2020Entry #12. LIMUELLE ADRIELLE DELA PEÑANeng, HERMAN PABLO Nung nu ku man miras kening pagdulapanGasgas a masukalmikalat ding subyangKening paingtungulan e ya maging sangkanTas ing amanu ku king kapmung tepangan Nu ka man miparas nu ku man … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

Pasalamat at kayadwanan

Nang Herman Pablo Atlung dalan anam ‘pulu’t limang aldo masaugling dinalankelub na ning mayupayabendisyun, lamak na”t kalamuran ibat karin banua aslag ning aldo ‘lang tuknangdudurut durut a yatu magpagalo king siklubaning angin ning pangisnawa kelub king balang lelanganat king ambun … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment

King bayu at kudradu kung banwa

Herman Pablo Kortina ding awang matuling mitatakKing kakung sikluban mibalut king pisakMepulang tagimpanking napung peninapSitsit ku king banua piping e makibat Bayu ne ing banua nanu ing manayaKening kabilyan ku misalmak king dusaKaku mepanako terak ning ligayaDudurutang maskup king kudradung … Continue reading

Posted in Poeta Herman Pablo | Leave a comment